Burrata Salad

arugula, cherry tomato, and burrata cheese topped with pomegranate, sweet-chili vinaigrette & balsamic glaze